Zippo 2007 – Zippo 75th Commemerative – Employee – Shirley Fink

Zippo 2007 – Zippo 75th Commemerative – Employee – Shirley Fink

5.000.000

  • Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Sản xuất năm 2007
  • Ruột trùng
  • Chất liệu đồng mạ chrome
  • Chủ đề kỉ niệm 75 năm thành lập hãng Zippo
  • Bản dành cho nhân viên
  • Giá trị sưu tầm cao

Hết hàng

Zippo 2007 - Zippo 75th Commemerative - Employee - Shirley Fink 1 Zippo 2007 - Zippo 75th Commemerative - Employee - Shirley Fink 2 Zippo 2007 - Zippo 75th Commemerative - Employee - Shirley Fink 3 Zippo 2007 - Zippo 75th Commemerative - Employee - Shirley Fink 4 Zippo 2007 - Zippo 75th Commemerative - Employee - Shirley Fink 5 Zippo 2007 - Zippo 75th Commemerative - Employee - Shirley Fink 6 Zippo 2007 - Zippo 75th Commemerative - Employee - Shirley Fink 7 Zippo 2007 - Zippo 75th Commemerative - Employee - Shirley Fink 8 Zippo 2007 - Zippo 75th Commemerative - Employee - Shirley Fink 9 Zippo 2007 - Zippo 75th Commemerative - Employee - Shirley Fink

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP