ZIPPO 2008 – REPLICA 1935 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO 2008 – REPLICA 1935 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

1.000.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 2008
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT KHẮC ĂN MÒN MẶT SAU
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ

 

Hết hàng

ZIPPO 2008 – REPLICA 1935 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 2008
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT KHẮC ĂN MÒN MẶT SAU
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ

ZIPPO 2008 - REPLICA 1935 - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO 2008 - REPLICA 1935 - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO 2008 - REPLICA 1935 - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO 2008 - REPLICA 1935 - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO 2008 - REPLICA 1935 - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO 2008 - REPLICA 1935 - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

 

5/5 (1 Review)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP