ZIPPO Alaskan Sea Frontier – 1969

ZIPPO Alaskan Sea Frontier – 1969

1.850.000

Hết hàng

ZIPPO Alaskan Sea Frontier – 1969

✔ Biên giới biển Alaska – từ ngày 1 tháng 1 năm 1947 với việc thành lập Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ , Tổ công tác 95, Chuẩn mực Hải quân Alaska của Hải quân Đế chế Daubin, hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Alaskan , Tướng Craig. [2]

Cuối cùng bị vô hiệu hóa vào năm 1971 như là một phần của việc cắt giảm quân sự sau Chiến tranh Việt Nam.
✔ Máy trong tình trạng Mới nguyên Hộp

ZIPPO Alaskan Sea Frontier – 1969

ZIPPO Alaskan Sea Frontier – 1969

 

ZIPPO Alaskan Sea Frontier – 1969

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP