ZIPPO CANADA 1967-1975 – DH CANADA AIR

ZIPPO CANADA 1967-1975 – DH CANADA AIR

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1967 – 1975
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY CANADA – NHÀ MÁY THỨ 2 CỦA ZIPPO , CHÍNH THỨC ĐÓNG CỬA NĂM 2003

 

ZIPPO CANADA 1967-1975 – DH CANADA AIR

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1967 – 1975
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY CANADA – NHÀ MÁY THỨ 2 CỦA ZIPPO , CHÍNH THỨC ĐÓNG CỬA NĂM 2003

ZIPPO CANADA 1967-1975 - DH CANADA AIR

ZIPPO CANADA 1967-1975 - DH CANADA AIR

ZIPPO CANADA 1967-1975 - DH CANADA AIR

ZIPPO CANADA 1967-1975 - DH CANADA AIR

ZIPPO CANADA 1967-1975 - DH CANADA AIR

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP