ZIPPO CANADA 1970S – CITY OF SIDNEY

ZIPPO CANADA 1970S – CITY OF SIDNEY

ZIPPO CANADA 1970S – CITY OF SIDNEY

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1970S
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • ZIPPO ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY CANADA – NHÀ MÁY THỨ 2 CỦA MỸ . MỞ CỬA NĂM 1949 VÀ CHÍNH THỨC ĐÓNG CỬA NĂM 2002-2003
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

ZIPPO CANADA 1970S – CITY OF SIDNEY

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1970S
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • ZIPPO ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY CANADA – NHÀ MÁY THỨ 2 CỦA MỸ . MỞ CỬA NĂM 1949 VÀ CHÍNH THỨC ĐÓNG CỬA NĂM 2002-2003
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

ZIPPO CANADA 1970S – CITY OF SIDNEY 1

ZIPPO CANADA 1970S – CITY OF SIDNEY 2

ZIPPO CANADA 1970S – CITY OF SIDNEY 3

ZIPPO CANADA 1970S – CITY OF SIDNEY 4

ZIPPO CANADA 1970S – CITY OF SIDNEY 5

ZIPPO CANADA 1970S – CITY OF SIDNEY 6

ZIPPO CANADA 1970S – CITY OF SIDNEY 7

ZIPPO CANADA 1970S – CITY OF SIDNEY

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP