ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1984 – HỌA TIẾT ĂN MÒN

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1984 – HỌA TIẾT ĂN MÒN

2.800.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1984
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1984
 • RUỘT \\\ ZIPPO \\\
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1984 – HỌA TIẾT ĂN MÒN

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1984
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1984
 • RUỘT \\\ ZIPPO \\\
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1984 - HỌA TIẾT ĂN MÒN 1

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1984 - HỌA TIẾT ĂN MÒN 2

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1984 - HỌA TIẾT ĂN MÒN 3

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1984 - HỌA TIẾT ĂN MÒN 4

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1984 - HỌA TIẾT ĂN MÒN 5

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1984 - HỌA TIẾT ĂN MÒN 6

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1984 - HỌA TIẾT ĂN MÒN 7

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1984 - HỌA TIẾT ĂN MÒN 8

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1984 - HỌA TIẾT ĂN MÒN 9

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1984 - HỌA TIẾT ĂN MÒN

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP