ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1985 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1985 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

3.000.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG DÙNG LƯỚT – NHƯ MỚI
 • SẢN XUẤT NĂM 1985
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1985
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • TRƠN 2 MẶT

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1985 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG DÙNG LƯỚT – NHƯ MỚI
 • SẢN XUẤT NĂM 1985
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1985
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • TRƠN 2 MẶT

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1985 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 10

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1985 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 9

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1985 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 8

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1985 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 7

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1985 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 6

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1985 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 5

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1985 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 4

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1985 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 3

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1985 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 2

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1985 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 1

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1985 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

TOP

Chat Zalo
Chat Facebook
0983.247.815