Zippo Chu Niên 1932-1987 – Pipe Lighter – Đồng Nguyên Khối

Zippo Chu Niên 1932-1987 – Pipe Lighter – Đồng Nguyên Khối

2.500.000

– Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng
– Có trầy xước nhưng hầu như không có cấn
– Không hộp
– Sản xuất năm 1987
– Mộc đáy 1932-1987
– Ruột vàng mờ
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Thuộc dòng Zippo dành cho hút Tẩu

Hết hàng

Zippo Chu Niên 1932-1987 – Pipe Lighter – Đồng Nguyên Khối
Zippo Chu Niên 1932-1987 – Pipe Lighter – Đồng Nguyên Khối

Zippo Chu Niên 1932-1987 – Pipe Lighter – Đồng Nguyên Khối 1

Zippo Chu Niên 1932-1987 – Pipe Lighter – Đồng Nguyên Khối 2

Zippo Chu Niên 1932-1987 – Pipe Lighter – Đồng Nguyên Khối 3

Zippo Chu Niên 1932-1987 – Pipe Lighter – Đồng Nguyên Khối 4

Zippo Chu Niên 1932-1987 – Pipe Lighter – Đồng Nguyên Khối 5

Zippo Chu Niên 1932-1987 – Pipe Lighter – Đồng Nguyên Khối 6

Zippo Chu Niên 1932-1987 – Pipe Lighter – Đồng Nguyên Khối 7

Zippo Chu Niên 1932-1987 – Pipe Lighter – Đồng Nguyên Khối 8

Zippo Chu Niên 1932-1987 – Pipe Lighter – Đồng Nguyên Khối 9

Zippo Chu Niên 1932-1987 – Pipe Lighter – Đồng Nguyên Khối 10

Zippo Chu Niên 1932-1987 – Pipe Lighter – Đồng Nguyên Khối 11

Zippo Chu Niên 1932-1987 – Pipe Lighter – Đồng Nguyên Khối 12

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP