ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1990 – CANADA DOLLAR

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1990 – CANADA DOLLAR

1.650.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1990
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1990
 • RUỘT MỜ NĂM ( GIAI ĐOẠN 88-93 VẪN THƯỜNG GẶP
 • CHẤT LỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN
 • CHỦ ĐỀ ĐỒNG TIỀN XU CANADA

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1990 – CANADA DOLLAR

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1990
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1990
 • RUỘT MỜ NĂM ( GIAI ĐOẠN 88-93 VẪN THƯỜNG GẶP
 • CHẤT LỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN
 • CHỦ ĐỀ ĐỒNG TIỀN XU CANADA

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1990 – CANADA DOLLAR 8

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1990 – CANADA DOLLAR 7

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1990 – CANADA DOLLAR 6

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1990 – CANADA DOLLAR 5

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1990 – CANADA DOLLAR 4

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1990 – CANADA DOLLAR 3

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1990 – CANADA DOLLAR 2

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1990 – CANADA DOLLAR 1

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1990 – CANADA DOLLAR

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP