ZIPPO CHU NIÊN 1932-1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HIGH POLISHED BRASS

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HIGH POLISHED BRASS

1.650.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1990
  • MỘC ĐÁY 1932-1990
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP KHẮC LÀM KỈ NIỆM

 

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HIGH POLISHED BRASS

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1990
  • MỘC ĐÁY 1932-1990
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP KHẮC LÀM KỈ NIỆM

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HIGH POLISHED BRASS 6

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HIGH POLISHED BRASS 5

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HIGH POLISHED BRASS 4

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HIGH POLISHED BRASS 3

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HIGH POLISHED BRASS 2

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HIGH POLISHED BRASS 1

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HIGH POLISHED BRASS

TOP

Chat Zalo
Chat Facebook
0983.247.815