ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1991 – 85TH ANNIVERSARY 1903-1988 – HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1991 – 85TH ANNIVERSARY 1903-1988 – HARLEY DAVIDSON®

2.500.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1991
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1991
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN
 • CHỦ ĐỀ KỈ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP HARLEY DAVIDSON® 1903 – 1988

 

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1991 – 85TH ANNIVERSARY 1903-1988 – HARLEY DAVIDSON®

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1991
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1991
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN
 • CHỦ ĐỀ KỈ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP HARLEY DAVIDSON® 1903 – 1988

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1991 - 85TH ANNIVERSARY 1903-1988 - HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1991 - 85TH ANNIVERSARY 1903-1988 - HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1991 - 85TH ANNIVERSARY 1903-1988 - HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1991 - 85TH ANNIVERSARY 1903-1988 - HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1991 - 85TH ANNIVERSARY 1903-1988 - HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1991 - 85TH ANNIVERSARY 1903-1988 - HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1991 - 85TH ANNIVERSARY 1903-1988 - HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 - 1991 - 85TH ANNIVERSARY 1903-1988 - HARLEY DAVIDSON®

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP