Zippo Chu Niên 1932-1991 – Black Matte – Marlboro Man Silhouette

Zippo Chu Niên 1932-1991 – Black Matte – Marlboro Man Silhouette

1.800.000

– Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
– Sản xuất năm 1991
– Mộc đáy 1932 – 1991
– Ruột trùng
– Chất liệu đồng phủ sơn tĩnh điện
– Chủ đề thuốc lá Marlboro

MUA NHANH

Zippo Chu Niên 1932-1991 – Black Matte – Marlboro Man Silhouette
Zippo Chu Niên 1932-1991 – Black Matte – Marlboro Man Silhouette

Zippo Chu Niên 1932-1991 – Black Matte – Marlboro Man Silhouette 1

Zippo Chu Niên 1932-1991 – Black Matte – Marlboro Man Silhouette 2

Zippo Chu Niên 1932-1991 – Black Matte – Marlboro Man Silhouette 3

Zippo Chu Niên 1932-1991 – Black Matte – Marlboro Man Silhouette 11

Zippo Chu Niên 1932-1991 – Black Matte – Marlboro Man Silhouette 10

Zippo Chu Niên 1932-1991 – Black Matte – Marlboro Man Silhouette 9

Zippo Chu Niên 1932-1991 – Black Matte – Marlboro Man Silhouette 8

Zippo Chu Niên 1932-1991 – Black Matte – Marlboro Man Silhouette 7

Zippo Chu Niên 1932-1991 – Black Matte – Marlboro Man Silhouette 6

Zippo Chu Niên 1932-1991 – Black Matte – Marlboro Man Silhouette 5

Zippo Chu Niên 1932-1991 – Black Matte – Marlboro Man Silhouette 4

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP