Zippo Chu Niên 1932 – 1991 – Đồng Nguyên Khối – USS Stephen W.Groves FFG-29

Zippo Chu Niên 1932 – 1991 – Đồng Nguyên Khối – USS Stephen W.Groves FFG-29

4.500.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Ố màu do bảo quản
– Nguyên hộp
– Sản xuất năm 1991
– Mộc đáy 1932 – 1991
– Ruột trùng
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Chủ đề tàu khu trục tên lửa dẫn đường
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo Chu Niên 1932 – 1991 – Đồng Nguyên Khối – USS Stephen W.Groves FFG-29
Zippo Chu Niên 1932 - 1991 - Đồng Nguyên Khối - USS Stephen W.Groves FFG-29

Zippo Chu Niên 1932 - 1991 - Đồng Nguyên Khối - USS Stephen W.Groves FFG-29 1

Zippo Chu Niên 1932 - 1991 - Đồng Nguyên Khối - USS Stephen W.Groves FFG-29 2

Zippo Chu Niên 1932 - 1991 - Đồng Nguyên Khối - USS Stephen W.Groves FFG-29 10

Zippo Chu Niên 1932 - 1991 - Đồng Nguyên Khối - USS Stephen W.Groves FFG-29 9

Zippo Chu Niên 1932 - 1991 - Đồng Nguyên Khối - USS Stephen W.Groves FFG-29 8

Zippo Chu Niên 1932 - 1991 - Đồng Nguyên Khối - USS Stephen W.Groves FFG-29 7

Zippo Chu Niên 1932 - 1991 - Đồng Nguyên Khối - USS Stephen W.Groves FFG-29 6

Zippo Chu Niên 1932 - 1991 - Đồng Nguyên Khối - USS Stephen W.Groves FFG-29 5

Zippo Chu Niên 1932 - 1991 - Đồng Nguyên Khối - USS Stephen W.Groves FFG-29 4

Zippo Chu Niên 1932 - 1991 - Đồng Nguyên Khối - USS Stephen W.Groves FFG-29 3

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP