ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1991 – HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1991 – HARLEY DAVIDSON®

1.850.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • Ố MỘT VÀI NƠI DO BẢO QUẢN
 • SẢN XUẤT NĂM 1991
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1991
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN
 • CHỦ ĐỀ  HARLEY DAVIDSON®

 

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1991 – HARLEY DAVIDSON®

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • Ố MỘT VÀI NƠI DO BẢO QUẢN
 • SẢN XUẤT NĂM 1991
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1991
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN
 • CHỦ ĐỀ  HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1991 – HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1991 – HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1991 – HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1991 – HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1991 – HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1991 – HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1991 – HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1991 – HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1991 – HARLEY DAVIDSON®

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP