ZIPPO CHU NIÊN 1932-1991 – ROTHMANS MITSUBISI

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1991 – ROTHMANS MITSUBISI

1.600.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1991
  • MỘC ĐÁY 1932 – 1991
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • EMBLEM MẶT SAU CHỦ ĐỀ XE MITSUBISI – CÓ THỂ THÁO NẾU KHÔNG THÍCH

 

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1991 – ROTHMANS MITSUBISI

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1991
  • MỘC ĐÁY 1932 – 1991
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • EMBLEM MẶT SAU CHỦ ĐỀ XE MITSUBISI – CÓ THỂ THÁO NẾU KHÔNG THÍCH

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1991 – ROTHMANS MITSUBISI 11

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1991 – ROTHMANS MITSUBISI 10

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1991 – ROTHMANS MITSUBISI 9

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1991 – ROTHMANS MITSUBISI 8

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1991 – ROTHMANS MITSUBISI 7

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1991 – ROTHMANS MITSUBISI 6

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1991 – ROTHMANS MITSUBISI 5

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1991 – ROTHMANS MITSUBISI 4

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1991 – ROTHMANS MITSUBISI 3

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1991 – ROTHMANS MITSUBISI 2

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1991 – ROTHMANS MITSUBISI 1

ZIPPO CHU NIÊN 1932-1991 – ROTHMANS MITSUBISI

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP