Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Camel Joe – MJG

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Camel Joe – MJG

3.000.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Nguyên hộp
– Sản xuất năm 1992
– Mộc đáy 1932 – 1992
– Ruột 1991
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Nắp khắc : MJG
– Chủ đề thuốc lá Camel
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Camel Joe – MJG
Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Camel Joe – MJG

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Camel Joe – MJG 1

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Camel Joe – MJG 2

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Camel Joe – MJG 3

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Camel Joe – MJG 4

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Camel Joe – MJG 4

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Camel Joe – MJG 6

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Camel Joe – MJG 7

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Camel Joe – MJG 8

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Camel Joe – MJG 9

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Camel Joe – MJG 11

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Camel Joe – MJG 12

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Camel Joe – MJG 13

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP