ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – KGC

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – KGC

1.750.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1992
  • MỘC ĐÁY 1932-1992
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL
  • NẮP ĐƯỢC KHẮC CNC : KGC

 

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – KGC

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1992
  • MỘC ĐÁY 1932-1992
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL
  • NẮP ĐƯỢC KHẮC CNC : KGC

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – KGC 10

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – KGC 9

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – KGC 8

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – KGC 7

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – KGC 6

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – KGC 5

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – KGC 4

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – KGC 3

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – KGC 2

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – KGC 1

ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL – KGC

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP