Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo

3.500.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Nguyên hộp
– Sản xuất năm 1992
– Mộc đáy 1932 – 1992
– Ruột mờ trùng giai đoạn
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Nắp không khắc
– Chủ đề thuốc lá Camel
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo Chu Niên 1932 – 1992 – Đồng Nguyên Khối – Emblem Camel Tuxedo
Zippo Chu Niên 1932 - 1992 - Đồng Nguyên Khối - Emblem Camel Tuxedo

Zippo Chu Niên 1932 - 1992 - Đồng Nguyên Khối - Emblem Camel Tuxedo 1

Zippo Chu Niên 1932 - 1992 - Đồng Nguyên Khối - Emblem Camel Tuxedo 2

Zippo Chu Niên 1932 - 1992 - Đồng Nguyên Khối - Emblem Camel Tuxedo 3

Zippo Chu Niên 1932 - 1992 - Đồng Nguyên Khối - Emblem Camel Tuxedo 11

Zippo Chu Niên 1932 - 1992 - Đồng Nguyên Khối - Emblem Camel Tuxedo 10

Zippo Chu Niên 1932 - 1992 - Đồng Nguyên Khối - Emblem Camel Tuxedo 9

Zippo Chu Niên 1932 - 1992 - Đồng Nguyên Khối - Emblem Camel Tuxedo 8

Zippo Chu Niên 1932 - 1992 - Đồng Nguyên Khối - Emblem Camel Tuxedo 7

Zippo Chu Niên 1932 - 1992 - Đồng Nguyên Khối - Emblem Camel Tuxedo 6

Zippo Chu Niên 1932 - 1992 - Đồng Nguyên Khối - Emblem Camel Tuxedo 5

Zippo Chu Niên 1932 - 1992 - Đồng Nguyên Khối - Emblem Camel Tuxedo 4

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP