Zippo Chu Niên 1932-1992 – USS America CV-66 – Screwtops VAW-123

Zippo Chu Niên 1932-1992 – USS America CV-66 – Screwtops VAW-123

2.700.000

– Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng
– Đã được vệ sinh sạch sẽ
– Có hộp
– Sản xuất năm 1992
– Mộc đáy 1932-1992
– Ruột vàng trùng giai đoạn
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Họa tiết ăn mòn 2 mặt
– Chủ đề Siêu hàng không mẫu hạm
– Mặt sau Phi đội chỉ huy và kiểm soát đường không 123 hoạt động trên tàu USS America từ Tháng 10 năm 1980 cho đến khi USS America ngừng hoạt động vào năm 1996

MUA NHANH

Zippo Chu Niên 1932-1992 – USS America CV-66 – Screwtops VAW-123
Zippo Chu Niên 1932-1992 – USS America CV-66 - Screwtops VAW-123 9

Zippo Chu Niên 1932-1992 – USS America CV-66 - Screwtops VAW-123 8

Zippo Chu Niên 1932-1992 – USS America CV-66 - Screwtops VAW-123 7

Zippo Chu Niên 1932-1992 – USS America CV-66 - Screwtops VAW-123 6

Zippo Chu Niên 1932-1992 – USS America CV-66 - Screwtops VAW-123 5

Zippo Chu Niên 1932-1992 – USS America CV-66 - Screwtops VAW-123 4

Zippo Chu Niên 1932-1992 – USS America CV-66 - Screwtops VAW-123 3

Zippo Chu Niên 1932-1992 – USS America CV-66 - Screwtops VAW-123 2

Zippo Chu Niên 1932-1992 – USS America CV-66 - Screwtops VAW-123 1

Zippo Chu Niên 1932-1992 – USS America CV-66 - Screwtops VAW-123 10

Zippo Chu Niên 1932-1992 – USS America CV-66 - Screwtops VAW-123 11

Zippo Chu Niên 1932-1992 – USS America CV-66 - Screwtops VAW-123 12

Zippo Chu Niên 1932-1992 – USS America CV-66 - Screwtops VAW-123 13

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP