ZIPPO CHU NIÊN – ZIPPO 1932 – 1988 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO CHU NIÊN – ZIPPO 1932 – 1988 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

2.500.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1988
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1988
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN VÀ KHẮC LÀM KỈ NIỆM

 

Hết hàng

ZIPPO CHU NIÊN – ZIPPO 1932 – 1988 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1988
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1988
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN VÀ KHẮC LÀM KỈ NIỆM

ZIPPO CHU NIÊN - ZIPPO 1932 - 1988 - TRƠN 2 MẶT - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO CHU NIÊN - ZIPPO 1932 - 1988 - TRƠN 2 MẶT - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO CHU NIÊN - ZIPPO 1932 - 1988 - TRƠN 2 MẶT - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO CHU NIÊN - ZIPPO 1932 - 1988 - TRƠN 2 MẶT - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO CHU NIÊN - ZIPPO 1932 - 1988 - TRƠN 2 MẶT - ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP