ZIPPO COMMEMORATIVE 1932 – 1982 – 50TH ANNIVERSARY

ZIPPO COMMEMORATIVE 1932 – 1982 – 50TH ANNIVERSARY

5.000.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
 • HỘP 1980S
 • SẢM XUẤT NĂM 1982
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1982
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • RUỘT VÀNG NGÀ
 • TRƠN 2 MẶT
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

Hết hàng

ZIPPO COMMEMORATIVE 1932 – 1982 – 50TH ANNIVERSARY

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
 • HỘP 1980S
 • SẢM XUẤT NĂM 1982
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1982
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • RUỘT VÀNG NGÀ
 • TRƠN 2 MẶT
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO COMMEMORATIVE 1932 – 1982 – 50TH ANNIVERSARY 9

ZIPPO COMMEMORATIVE 1932 – 1982 – 50TH ANNIVERSARY 8

ZIPPO COMMEMORATIVE 1932 – 1982 – 50TH ANNIVERSARY 7

ZIPPO COMMEMORATIVE 1932 – 1982 – 50TH ANNIVERSARY 6

ZIPPO COMMEMORATIVE 1932 – 1982 – 50TH ANNIVERSARY 5

ZIPPO COMMEMORATIVE 1932 – 1982 – 50TH ANNIVERSARY 4

ZIPPO COMMEMORATIVE 1932 – 1982 – 50TH ANNIVERSARY 3

ZIPPO COMMEMORATIVE 1932 – 1982 – 50TH ANNIVERSARY 2

ZIPPO COMMEMORATIVE 1932 – 1982 – 50TH ANNIVERSARY 1

ZIPPO COMMEMORATIVE 1932 – 1982 – 50TH ANNIVERSARY

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP