ZIPPO COMMEMORATIVE 1932–1982

ZIPPO COMMEMORATIVE 1932–1982

3.500.000

Hết hàng

ZIPPO COMMEMORATIVE 1932–1982

KỈ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP HÃNG ZIPPO

zippo commemorative 1932-1982 ki niêm 50 năm thành lập hãng zippo 2 1

zippo commemorative 1932-1982 ki niêm 50 năm thành lập hãng zippo 2 2

zippo commemorative 1932-1982 ki niêm 50 năm thành lập hãng zippo 2 3

zippo commemorative 1932-1982 ki niêm 50 năm thành lập hãng zippo 2 4

zippo commemorative 1932-1982 ki niêm 50 năm thành lập hãng zippo 2 5

zippo commemorative 1932-1982 ki niêm 50 năm thành lập hãng zippo 2 6

zippo commemorative 1932-1982 ki niêm 50 năm thành lập hãng zippo 2 7
– MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
– ĐƯỢC KHẮC 3 CHỮ TRÊN MẶT TRƯỚC
– SẢN XUẤT 1982

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP