ZIPPO COTY 2001 – HOLLYWOOD’S LEADING LIGHT

ZIPPO COTY 2001 – HOLLYWOOD’S LEADING LIGHT

3.200.000

Hết hàng

ZIPPO COTY 2001 – HOLLYWOOD’S LEADING LIGHT
– MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
– SẢN XUẤT 2001

Hollywood’s Leading Light” là năm thứ 10 trong loạt các sưu tầm ấn bản giới hạn của năm. Bản COTY 2001 hấp dẫn hơn với lớp mạ vàng trên ngôi sao năm cánh (tượng trưng cho đại lộ ngôi sao nơi in tên các ngôi sao Hollywood). Dưới cùng vẫn là con tem chứng nhận duy nhất và đi kèm là hộp hình ngôi sao tùy chỉnh. Không giống như một số ngôi sao mờ dần đi, các Zippo được bảo đảm để tỏa sáng mãi mãi.

ZIPPO COTY 2001 : HOLLYWOOD’S LEADING LIGHT 1 ZIPPO COTY 2001 : HOLLYWOOD’S LEADING LIGHT 2 ZIPPO COTY 2001 : HOLLYWOOD’S LEADING LIGHT 3 ZIPPO COTY 2001 : HOLLYWOOD’S LEADING LIGHT 4 ZIPPO COTY 2001 : HOLLYWOOD’S LEADING LIGHT 5 ZIPPO COTY 2001 : HOLLYWOOD’S LEADING LIGHT 6 ZIPPO COTY 2001 : HOLLYWOOD’S LEADING LIGHT 7 ZIPPO COTY 2001 : HOLLYWOOD’S LEADING LIGHT 8

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP