ZIPPO COTY 2002 – KỶ NIỆM 70 NĂM ZIPPO – 70TH ANNIVERSARY 1932 – 2002

ZIPPO COTY 2002 – KỶ NIỆM 70 NĂM ZIPPO – 70TH ANNIVERSARY 1932 – 2002

3.500.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI  NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 2002
 • MỘC ĐÁY 1932-2002
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • EMBLEM TOÀN THÂN NÊN TIẾNG CÓ PHẦN HẠN CHẾ
 • CHỦ ĐỀ KỈ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP HÃNG ZIPPO
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM THEO NĂM THÁNG

 

Hết hàng

ZIPPO COTY 2002 – KỶ NIỆM 70 NĂM ZIPPO – 70TH ANNIVERSARY 1932 – 2002

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI  NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 2002
 • MỘC ĐÁY 1932-2002
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • EMBLEM TOÀN THÂN NÊN TIẾNG CÓ PHẦN HẠN CHẾ
 • CHỦ ĐỀ KỈ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP HÃNG ZIPPO
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM THEO NĂM THÁNG

ZIPPO COTY 2002 – KỶ NIỆM 70 NĂM ZIPPO – 70TH ANNIVERSARY 1932 – 2002

ZIPPO COTY 2002 – KỶ NIỆM 70 NĂM ZIPPO – 70TH ANNIVERSARY 1932 – 2002

ZIPPO COTY 2002 – KỶ NIỆM 70 NĂM ZIPPO – 70TH ANNIVERSARY 1932 – 2002

ZIPPO COTY 2002 – KỶ NIỆM 70 NĂM ZIPPO – 70TH ANNIVERSARY 1932 – 2002

ZIPPO COTY 2002 – KỶ NIỆM 70 NĂM ZIPPO – 70TH ANNIVERSARY 1932 – 2002

ZIPPO COTY 2002 – KỶ NIỆM 70 NĂM ZIPPO – 70TH ANNIVERSARY 1932 – 2002

ZIPPO COTY 2002 – KỶ NIỆM 70 NĂM ZIPPO – 70TH ANNIVERSARY 1932 – 2002

ZIPPO COTY 2002 – KỶ NIỆM 70 NĂM ZIPPO – 70TH ANNIVERSARY 1932 – 2002

ZIPPO COTY 2002 – KỶ NIỆM 70 NĂM ZIPPO – 70TH ANNIVERSARY 1932 – 2002

ZIPPO COTY 2002 – KỶ NIỆM 70 NĂM ZIPPO – 70TH ANNIVERSARY 1932 – 2002

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP