ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 2006 – WORLD POKER TOUR

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 2006 – WORLD POKER TOUR

1.500.000

  • GIFT SET GỒM 1 ZIPPO 1 BỘ BÀI TÂY
  •  ZIPPO  TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
  • SẢN XUẤT NĂM 2006
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT  SƠN NHỆT

 

Hết hàng

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 2006 – WORLD POKER TOUR

  • GIFT SET GỒM 1 ZIPPO 1 BỘ BÀI TÂY
  •  ZIPPO  TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
  • SẢN XUẤT NĂM 2006
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT  SƠN NHỆT

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 2006 – WORLD POKER TOUR

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 2006 – WORLD POKER TOUR

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 2006 – WORLD POKER TOUR

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 2006 – WORLD POKER TOUR

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 2006 – WORLD POKER TOUR

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 2006 – WORLD POKER TOUR

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 2006 – WORLD POKER TOUR

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 2006 – WORLD POKER TOUR

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 2006 – WORLD POKER TOUR

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 2006 – WORLD POKER TOUR

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 2006 – WORLD POKER TOUR

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 2006 – WORLD POKER TOUR

ZIPPO GIFT SET – ZIPPO 2006 – WORLD POKER TOUR

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP