Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King’s Inc – Indianapolis

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King’s Inc – Indianapolis

6.500.000

– Set Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Nguyên hộp , có bình xăng ( xăng không còn ) và vỉ đá
– Sản xuất năm 1960
– Ruột trùng giai đoạn
– Chất liệu đồng mạ chrome
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

Hết hàng

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King’s Inc – Indianapolis
Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 4

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 5

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 6

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 3

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 1

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 7

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 8

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 9

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 10

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 11

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 12

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 13

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 14

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 15

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 16

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 17

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 18

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 19

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 20

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 21

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 22

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 23

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 24

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 25

Zippo Gift Set – Zippo Xưa 1960 – High Polish Chrome – King's Inc - Indianapolis 26

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP