ZIPPO HIẾM – ZIPPO 1980 – MARLBORO LONGHORNS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO HIẾM – ZIPPO 1980 – MARLBORO LONGHORNS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

 • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • NỨT NHẸ NẮP MẶT SAU – MẪU 80 NÀY CHƯA THẤY CON NÀO KHÔNG NỨT . EM NÀY GẦN NHƯ NỨT ÍT NHẤT TỪNG GẶP . VÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI SỬ DỤNG NHÉ
 • SẢN XUẤT NĂM 1980
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MẪU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI CHÍNH THỨC TUNG RA THỊ TRƯỜNG NĂM 1982
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CỰC CAO

 

ZIPPO HIẾM – ZIPPO 1980 – MARLBORO LONGHORNS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

 • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • NỨT NHẸ NẮP MẶT SAU – MẪU 80 NÀY CHƯA THẤY CON NÀO KHÔNG NỨT . EM NÀY GẦN NHƯ NỨT ÍT NHẤT TỪNG GẶP . VÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI SỬ DỤNG NHÉ
 • SẢN XUẤT NĂM 1980
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MẪU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI CHÍNH THỨC TUNG RA THỊ TRƯỜNG NĂM 1982
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CỰC CAO

7

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP