ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S

13.500.000

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  • TỔNG THỂ ĐẸP , KHÔNG CẤN MÓP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1948-1955 , BẢN LỀ 3 CHẤU MẬP Ụ , RUỘT SẮT
  • TRƠN 2 MẶT , CÓ THỂ DESIGN THEO SỞ THÍCH
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CỰC CAO

 

Hết hàng

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  • TỔNG THỂ ĐẸP , KHÔNG CẤN MÓP
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1948-1955 , BẢN LỀ 3 CHẤU MẬP Ụ , RUỘT SẮT
  • TRƠN 2 MẶT , CÓ THỂ DESIGN THEO SỞ THÍCH
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CỰC CAO

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S 11

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S 10

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S 9

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S 8

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S 7

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S 6

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S 5

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S 4

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S 3

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S 2

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S 1

ZIPPO HIẾM – ZIPPO STERLING – BẠC KHỐI 1940S

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP