ZIPPO LA MÃ 1987 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO

ZIPPO LA MÃ 1987 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO

3.500.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1987
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO
 • THUỘC BẢN HIẾM VÀ GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1987 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1987
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO
 • THUỘC BẢN HIẾM VÀ GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO LA MÃ 1987 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 7

ZIPPO LA MÃ 1987 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 6

ZIPPO LA MÃ 1987 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 5

ZIPPO LA MÃ 1987 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 4

ZIPPO LA MÃ 1987 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 3

ZIPPO LA MÃ 1987 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 2

ZIPPO LA MÃ 1987 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 1

ZIPPO LA MÃ 1987 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP