phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO LA MÃ 1988 – USS MANITOWOC LST 1180

1.550.000

ZIPPO LA MÃ 1988 – USS MANITOWOC LST 1180

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1988
  • CHỦ ĐỀ TÀU CHIẾN

USS MANITOWOC LST 1180

USS Manitowoc (LST 1180) là con tàu thứ hai của LST lớp NewportHải quân Hoa Kỳ . LST 1180 được đặt tại Nhà máy đóng tàu Hải quân Philadelphia , Philadelphia , Pennsylvania vào ngày 27 tháng 2 năm 1967; được đặt tên Manitowoc (sau quận hạt ở Wisconsin) vào ngày 21 tháng 3 năm 1967; ra mắt ngày 4 tháng 1 năm 1969 và được tài trợ bởi bà Gaylord Nelson, vợ của Thượng nghị sĩ Mỹ từ Wisconsin; và được ủy nhiệm vào ngày 24 tháng 1 năm 1970.

“Manitowoc” là Anishinaabe cho “ngôi nhà của Thánh Thần.” Biệt hiệu của con tàu là “Mighty Manny”.

Manitowoc đã tiến hành hai cuộc triển khai ở Việt Nam năm 1971 và 1972. Bà đã đưa quân tới Lebanon trong thời gian can thiệp vào năm 1982 và 1983 và tham gia vào các hoạt động của Grenada vào tháng 10 và tháng 11 năm 1983. Manitowoc tham gia Chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư trước khi ngừng hoạt động vào ngày 30 tháng 6 năm 1993 , Sau đó tàu chuyển sang Cộng hòa Trung Quốc thông quaChương trình Hỗ trợ An ninh vào ngày 29 tháng 9 năm 2000.

Mười ba Tư lệnh Hải quân phục vụ như chỉ huy của USS Manitowoc:
CDR. George Thomas Dyer Jr., 24 Tháng Một 1970 – 21 Tháng Năm 1971
CDR. George Delbert Bess, 21 tháng 5 năm 1971 – 14 tháng 12 năm 1972
CDR. Elmer Francis (Frank) Poyet, 14 tháng 12 năm 1972 – 7 tháng 9 năm 1974
CDR. John Aubrey Chrisman Jr, 7 tháng 9 năm 1974 – ngày 30 tháng 9 năm 1976
CDR. John Francis Doyle, 30 tháng 9 năm 1976 – 7 tháng 11 năm 1978
CDR. Thomas Terrence Triplett, 7 tháng 11 năm 1978 – 17 tháng 10 năm 1980
CDR. Richard Montague Butler, 17 tháng 10 năm 1980 – ngày 30 tháng 11 năm 1982
CDR. John Dennis Kolata, ngày 30 tháng 11 năm 1982 – ngày 11 tháng 1 năm 1985
CDR. Charles Paul Vion, ngày 11 tháng 1 năm 1985 – ngày 27 tháng 2 năm 1987
CDR. Jerome Edward Schill, 27 tháng 2 năm 1987 – 16 tháng 6 năm 1989
CDR. Robert Stanly Martin, 16 tháng 6 năm 1989 – 16 tháng 11 năm 1990
CDR. Dale Arthur Rauch, 16 tháng 11 năm 1990 – 9 tháng 6 năm 1992
CDR. Timothy James Concannon, 9 tháng 3 năm 1992 – ngày 30 tháng 6 năm 1993

Hết hàng