ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

1.750.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1989
  • RUỘT TRÙNG
  • ỐP MICA ĐEN – ZIPPO MẠ VÀNG
  • Ô KHẮC TÊN CÒN NGUYÊN

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1989
  • RUỘT TRÙNG
  • ỐP MICA ĐEN – ZIPPO MẠ VÀNG
  • Ô KHẮC TÊN CÒN NGUYÊN

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

ZIPPO LA MÃ 1989 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP