phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO LA MÃ 1990 – GOLD PLATE – ZIPPO ULTRALITE BLACK – A.L.M

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1990
  • RUỘT 1989
  • ỐP MICA ĐEN – ZIPPO MẠ VÀNG
  • Ô KHẮC TÊN KHẮC CNC : J.P.C