ZIPPO LA MÃ 1990 – LIEN XO & AMERICAN FLAG

ZIPPO LA MÃ 1990 – LIEN XO & AMERICAN FLAG

1.100.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1990
 • RUỘT MỜ GIAI ĐOẠN 88-93
 • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG PHỦ SƠN TĨNH ĐIỆN
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ NGOẠI GIAO HỮU NGHỊ LIÊN XÔ VÀ MỸ

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1990 – LIEN XO & AMERICAN FLAG

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1990
 • RUỘT MỜ GIAI ĐOẠN 88-93
 • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG PHỦ SƠN TĨNH ĐIỆN
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ NGOẠI GIAO HỮU NGHỊ LIÊN XÔ VÀ MỸ

ZIPPO LA MÃ 1990 – LIEN XO & AMERICAN FLAG

ZIPPO LA MÃ 1990 – LIEN XO & AMERICAN FLAG

ZIPPO LA MÃ 1990 – LIEN XO & AMERICAN FLAG

ZIPPO LA MÃ 1990 – LIEN XO & AMERICAN FLAG0160

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP