ZIPPO LA MÃ 1992 – CAMEL

ZIPPO LA MÃ 1992 – CAMEL

900.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1992
 • RUỘT MỜ GIAI ĐOẠN 88-93 THƯỜNG GẶP
 • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG PHỦ SƠN TĨNH ĐIỆN
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO HÃNG THUỐC LÁ CAMEL

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1992 – CAMEL

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1992
 • RUỘT MỜ GIAI ĐOẠN 88-93 THƯỜNG GẶP
 • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG PHỦ SƠN TĨNH ĐIỆN
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO HÃNG THUỐC LÁ CAMEL

ZIPPO LA MÃ 1992 - CAMEL

ZIPPO LA MÃ 1992 - CAMEL

ZIPPO LA MÃ 1992 - CAMEL

ZIPPO LA MÃ 1992 - CAMEL

ZIPPO LA MÃ 1992 - CAMEL

ZIPPO LA MÃ 1992 - CAMEL

ZIPPO LA MÃ 1992 - CAMEL

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP