Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH

7.000.000

– Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
– Rất mới , chỉ ố nhẹ cạnh nắp và một ít cạnh viền
– Sản xuất năm 1992
– Ruột 1991
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Chủ đề thuốc lá Marlboro
– Trên nắp khắc : JHH
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

Hết hàng

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH
Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 4

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 5

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 18

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 17

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 16

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 15

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 14

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHHv 13

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 12

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 11

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 10

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 9

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 8

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 7

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 6

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 1

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 2

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Longhorns – JHH 3

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP