Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C

3.500.000

– Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
– Rất mới , chỉ ố nhẹ rất ít
– Sản xuất năm 1992
– Ruột mờ trùng giai đoạn
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Chủ đề thuốc lá Marlboro
– Khác với dòng Rodeo , Marlboro Wild West hiếm hơn
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C
Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 1

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 2

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 3

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 4

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 5

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 7

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 6

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 8

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 9

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 10

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 11

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 12

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 13

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 14

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 15

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 16

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 17

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 18

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 19

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 20

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 21

Zippo La Mã 1992 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Wild West – M.A.C 22

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP