ZIPPO LA MÃ 1993 – VENETIAN MIDNIGHT

ZIPPO LA MÃ 1993 – VENETIAN MIDNIGHT

1.550.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1993
  • RUỘT GIAI ĐOẠN 1988 – 1993 ĐA PHẦN MỜ
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME PHỦ MIDNIGHT
  • HOA VĂN Ý SANG TRỌNG

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1993 – VENETIAN MIDNIGHT

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1993
  • RUỘT GIAI ĐOẠN 1988 – 1993 ĐA PHẦN MỜ
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME PHỦ MIDNIGHT
  • HOA VĂN Ý SANG TRỌNG

ZIPPO LA MÃ 1993 - VENETIAN MIDNIGHT 1

ZIPPO LA MÃ 1993 - VENETIAN MIDNIGHT 2

ZIPPO LA MÃ 1993 - VENETIAN MIDNIGHT 3

ZIPPO LA MÃ 1993 - VENETIAN MIDNIGHT 4

ZIPPO LA MÃ 1993 - VENETIAN MIDNIGHT 5

ZIPPO LA MÃ 1993 - VENETIAN MIDNIGHT 6

ZIPPO LA MÃ 1993 - VENETIAN MIDNIGHT 7

ZIPPO LA MÃ 1993 - VENETIAN MIDNIGHT 8

ZIPPO LA MÃ 1993 - VENETIAN MIDNIGHT

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP