Zippo La Mã 1994 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Country Store – Rodeo

Zippo La Mã 1994 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Country Store – Rodeo

2.500.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Nguyên hộp – Nguyên tem
– Lên màu và lên ten ở mặt sau
– Sản xuất năm 1994
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Chủ đề thuốc lá Marlboro
– Giá trị sưu tầm và làm quà tặng

MUA NHANH

Zippo La Mã 1994 – Đồng Nguyên Khối – Marlboro Country Store – Rodeo
Zippo La Mã 1994 - Đồng Nguyên Khối - Marlboro Country Store - Rodeo

Zippo La Mã 1994 - Đồng Nguyên Khối - Marlboro Country Store - Rodeo 1

Zippo La Mã 1994 - Đồng Nguyên Khối - Marlboro Country Store - Rodeo 2

Zippo La Mã 1994 - Đồng Nguyên Khối - Marlboro Country Store - Rodeo 3

Zippo La Mã 1994 - Đồng Nguyên Khối - Marlboro Country Store - Rodeo 13

Zippo La Mã 1994 - Đồng Nguyên Khối - Marlboro Country Store - Rodeo 11

Zippo La Mã 1994 - Đồng Nguyên Khối - Marlboro Country Store - Rodeo 10

Zippo La Mã 1994 - Đồng Nguyên Khối - Marlboro Country Store - Rodeo 9

Zippo La Mã 1994 - Đồng Nguyên Khối - Marlboro Country Store - Rodeo 8

Zippo La Mã 1994 - Đồng Nguyên Khối - Marlboro Country Store - Rodeo 7

Zippo La Mã 1994 - Đồng Nguyên Khối - Marlboro Country Store - Rodeo 6

Zippo La Mã 1994 - Đồng Nguyên Khối - Marlboro Country Store - Rodeo 5

Zippo La Mã 1994 - Đồng Nguyên Khối - Marlboro Country Store - Rodeo 4

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP