ZIPPO LA MÃ 1994 – MARLBORO LASSO

ZIPPO LA MÃ 1994 – MARLBORO LASSO

3.000.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1994
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1994 – MARLBORO LASSO

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1994
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO

ZIPPO LA MÃ 1994 – MARLBORO LASSO 8

ZIPPO LA MÃ 1994 – MARLBORO LASSO 7

ZIPPO LA MÃ 1994 – MARLBORO LASSO 6

ZIPPO LA MÃ 1994 – MARLBORO LASSO 5

ZIPPO LA MÃ 1994 – MARLBORO LASSO 4

ZIPPO LA MÃ 1994 – MARLBORO LASSO 3

ZIPPO LA MÃ 1994 – MARLBORO LASSO 2

ZIPPO LA MÃ 1994 – MARLBORO LASSO 1

ZIPPO LA MÃ 1994 – MARLBORO LASSO

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP