phoneGọi điện messengerMessenger zaloZalo

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE 1937 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT NĂM 1994
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • THUỘC DÒNG TÁI BẢN 1937