ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE SERIES – REPLICA 1937

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE SERIES – REPLICA 1937

1.300.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TÁI BẢN MẪU 1937 CỔ ĐIỂN
  • SẢN XUẤT NĂM 1994
  • TRƠN 2 MẶT

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE SERIES – REPLICA 1937

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TÁI BẢN MẪU 1937 CỔ ĐIỂN
  • SẢN XUẤT NĂM 1994
  • TRƠN 2 MẶT

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE SERIES – REPLICA 1937 11

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE SERIES – REPLICA 1937 10

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE SERIES – REPLICA 1937 9

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE SERIES – REPLICA 1937 8

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE SERIES – REPLICA 1937 7

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE SERIES – REPLICA 1937 6

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE SERIES – REPLICA 1937 5

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE SERIES – REPLICA 1937 4

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE SERIES – REPLICA 1937 3

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE SERIES – REPLICA 1937 2

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE SERIES – REPLICA 1937 1

ZIPPO LA MÃ 1994 – VINTAGE SERIES – REPLICA 1937

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP