ZIPPO LA MÃ 1995 – BRUSHED BRASS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO LA MÃ 1995 – BRUSHED BRASS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

1.450.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1995
  • RUỘT 1995
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • TRƠN 2 MẶT

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1995 – BRUSHED BRASS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1995
  • RUỘT 1995
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • TRƠN 2 MẶT

ZIPPO LA MÃ 1995 – BRUSHED BRASS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 12

ZIPPO LA MÃ 1995 – BRUSHED BRASS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 11

ZIPPO LA MÃ 1995 – BRUSHED BRASS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 10

ZIPPO LA MÃ 1995 – BRUSHED BRASS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 9

ZIPPO LA MÃ 1995 – BRUSHED BRASS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 8

ZIPPO LA MÃ 1995 – BRUSHED BRASS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 7

ZIPPO LA MÃ 1995 – BRUSHED BRASS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 6

ZIPPO LA MÃ 1995 – BRUSHED BRASS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 5

ZIPPO LA MÃ 1995 – BRUSHED BRASS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 4

ZIPPO LA MÃ 1995 – BRUSHED BRASS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 3

ZIPPO LA MÃ 1995 – BRUSHED BRASS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 2

ZIPPO LA MÃ 1995 – BRUSHED BRASS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI 1

ZIPPO LA MÃ 1995 – BRUSHED BRASS – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP