ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HARLEY DAVIDSON®

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HARLEY DAVIDSON®

1.450.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1995
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • CHỦ ĐỀ XE MOTO PHÂN KHỐI LỚN
  • DÒNG EMBLEM THÌ TIẾNG KÊU CÓ PHẦN HẠN CHẾ

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HARLEY DAVIDSON®

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1995
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • CHỦ ĐỀ XE MOTO PHÂN KHỐI LỚN
  • DÒNG EMBLEM THÌ TIẾNG KÊU CÓ PHẦN HẠN CHẾ

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HARLEY DAVIDSON® 1

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HARLEY DAVIDSON® 2

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HARLEY DAVIDSON® 3

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HARLEY DAVIDSON® 4

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HARLEY DAVIDSON® 5

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HARLEY DAVIDSON® 6

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HARLEY DAVIDSON® 7

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HARLEY DAVIDSON® 9

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – HARLEY DAVIDSON®

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP