ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO

1.700.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • LÊN MÀU THEO THỜI GIAN
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • SẢN XUẤT NĂM 1995
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • LÊN MÀU THEO THỜI GIAN
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • SẢN XUẤT NĂM 1995
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 13

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 12

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 11

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 10

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 9

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 8

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 7

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 6

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 5

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 3

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO 1

ZIPPO LA MÃ 1995 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – MARLBORO

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP