ZIPPO LA MÃ 1995 – HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – LAS VEGAS

ZIPPO LA MÃ 1995 – HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – LAS VEGAS

1.250.000

ZIPPO LA MÃ 1995 – HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – LAS VEGAS

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1995
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO CHUỖI CAFE HARD ROCK

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1995 – HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – LAS VEGAS

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1995
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO CHUỖI CAFE HARD ROCK

ZIPPO LA MÃ 1995 – HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – LAS VEGAS 1

ZIPPO LA MÃ 1995 – HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – LAS VEGAS 2

ZIPPO LA MÃ 1995 – HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – LAS VEGAS 3

ZIPPO LA MÃ 1995 – HARD ROCK – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – LAS VEGAS

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP