ZIPPO LA MÃ 1995 – MARLBORO BLACK & RED

ZIPPO LA MÃ 1995 – MARLBORO BLACK & RED

900.000

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1995
  • RUỘT 1996
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO
  • EMBLEM TOÀN THÂN NÊN TIẾNG CÓ PHẦN HẠN CHẾ

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1995 – MARLBORO BLACK & RED

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1995
  • RUỘT 1996
  • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ MARLBORO
  • EMBLEM TOÀN THÂN NÊN TIẾNG CÓ PHẦN HẠN CHẾ

ZIPPO LA MÃ 1995 – MARLBORO BLACK & RED 8

ZIPPO LA MÃ 1995 – MARLBORO BLACK & RED 7

ZIPPO LA MÃ 1995 – MARLBORO BLACK & RED 6

ZIPPO LA MÃ 1995 – MARLBORO BLACK & RED 5

ZIPPO LA MÃ 1995 – MARLBORO BLACK & RED 4

ZIPPO LA MÃ 1995 – MARLBORO BLACK & RED 3

ZIPPO LA MÃ 1995 – MARLBORO BLACK & RED 2

ZIPPO LA MÃ 1995 – MARLBORO BLACK & RED 1

ZIPPO LA MÃ 1995 – MARLBORO BLACK & RED

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP