ZIPPO LA MÃ 1995 – PIG – BARRETT SMYTHE MIDNIGHT COLECTION

ZIPPO LA MÃ 1995 – PIG – BARRETT SMYTHE MIDNIGHT COLECTION

1.550.000

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1995
  • THUỘC SERRIES BARRETT SMYTHE MIDNIGHT – PHẦN LỚN LÀ HÌNH ẢNH VỀ ĐỘNG VẬT
  • HỌA TIẾT SƠN TRÊN NỀN MIDNIGHT – CHỦ ĐỂ HEO

 

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1995 – PIG – BARRETT SMYTHE MIDNIGHT COLECTION

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1995
  • THUỘC SERRIES BARRETT SMYTHE MIDNIGHT – PHẦN LỚN LÀ HÌNH ẢNH VỀ ĐỘNG VẬT
  • HỌA TIẾT SƠN TRÊN NỀN MIDNIGHT – CHỦ ĐỂ HEO

ZIPPO LA MÃ 1995 – PIG – BARRETT SMYTHE MIDNIGHT COLECTION

ZIPPO LA MÃ 1995 – PIG – BARRETT SMYTHE MIDNIGHT COLECTION

ZIPPO LA MÃ 1995 – PIG – BARRETT SMYTHE MIDNIGHT COLECTION

ZIPPO LA MÃ 1995 – PIG – BARRETT SMYTHE MIDNIGHT COLECTION

ZIPPO LA MÃ 1995 – PIG – BARRETT SMYTHE MIDNIGHT COLECTION

ZIPPO LA MÃ 1995 – PIG – BARRETT SMYTHE MIDNIGHT COLECTION

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP