ZIPPO LA MÃ 1995 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES

ZIPPO LA MÃ 1995 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES

1.050.000

ZIPPO LA MÃ 1995 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM ĐỎ
  • SẢN XUẤT NĂM 1995
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TÁI BẢN ZIPPO NĂM 1937 – THÍCH HỢP NGƯỜI THÍCH HOÀI CỔ

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1995 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM ĐỎ
  • SẢN XUẤT NĂM 1995
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TÁI BẢN ZIPPO NĂM 1937 – THÍCH HỢP NGƯỜI THÍCH HOÀI CỔ

ZIPPO LA MÃ 1995 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES 1

ZIPPO LA MÃ 1995 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES 2

ZIPPO LA MÃ 1995 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES 3

ZIPPO LA MÃ 1995 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES 4

ZIPPO LA MÃ 1995 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES 5

ZIPPO LA MÃ 1995 – REPLICA 1937 – VINTAGE SERIES 7

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP