ZIPPO LA MÃ 1995 – VENETIAN – SILVER PLATE

ZIPPO LA MÃ 1995 – VENETIAN – SILVER PLATE

ZIPPO LA MÃ 1995 – VENETIAN – SILVER PLATE

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NỔ NHẸ XI MẶT SAU
  • SẢN XUẤT NĂM 1995 – RUỘT 1996
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME – MẠ BẠC
  • CHỦ ĐỀ VENETIAN – HOA VĂN CỔ ĐIỂN Ý
  • DÒNG ZIPPO XUẤT THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

ZIPPO LA MÃ 1995 – VENETIAN – SILVER PLATE

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NỔ NHẸ XI MẶT SAU
  • SẢN XUẤT NĂM 1995 – RUỘT 1996
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME – MẠ BẠC
  • CHỦ ĐỀ VENETIAN – HOA VĂN CỔ ĐIỂN Ý
  • DÒNG ZIPPO XUẤT THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

ZIPPO LA MÃ 1995 – VENETIAN – SILVER PLATE 1

ZIPPO LA MÃ 1995 – VENETIAN – SILVER PLATE 2

ZIPPO LA MÃ 1995 – VENETIAN – SILVER PLATE 3

ZIPPO LA MÃ 1995 – VENETIAN – SILVER PLATE 4

ZIPPO LA MÃ 1995 – VENETIAN – SILVER PLATE 5

ZIPPO LA MÃ 1995 – VENETIAN – SILVER PLATE 5

ZIPPO LA MÃ 1995 – VENETIAN – SILVER PLATE 6

ZIPPO LA MÃ 1995 – VENETIAN – SILVER PLATE 7

ZIPPO LA MÃ 1995 – VENETIAN – SILVER PLATE 8

ZIPPO LA MÃ 1995 – VENETIAN – SILVER PLATE 9

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP