ZIPPO LA MÃ 1996 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – LOS ANGELES

ZIPPO LA MÃ 1996 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – LOS ANGELES

1.250.000

ZIPPO LA MÃ 1996 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – LOS ANGELES

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT NĂM 1996
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO – CHUỖI CAFE HARD ROCK

Hết hàng

ZIPPO LA MÃ 1996 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – LOS ANGELES

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP – NGUYÊN TEM
  • SẢN XUẤT NĂM 1996
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO – CHUỖI CAFE HARD ROCK

ZIPPO LA MÃ 1996 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – LOS ANGELES 1

ZIPPO LA MÃ 1996 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – LOS ANGELES 2

ZIPPO LA MÃ 1996 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – LOS ANGELES 3

ZIPPO LA MÃ 1996 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAFE HARD ROCK – LOS ANGELES

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP